27.5.10

Buổi chiều

Các cụ ngày trước hay "xúc động sảng" vào giờ này.

Vừa về. Ra hiên ngắm hè. Chứ thực tình chả có tâm trạng gì.

Ngày nào chả ở đây nhìn ra đâu đấy.


Chẳng qua là chưa ăn cơm nên rảnh rang chém gió chơi.

Phải rào trước thế kẻo lại được khen là lãng mạn.

Mới đón sau rằng tối nay mưa lớn.

Thế là hết buổi chiều !!!

P/S: Nhìn sâu, ngắm xa => Thấy toàn Girls

= = = = =
(*) Xúc động sảng - Tồ Xinh blog