4.8.10

Mồng 1 tháng 8

Hà Nam Ninh cũng rất hay.
Ở đâu nông dân cũng giống nhau, da đen, chân dính bùn và miệng cười như lúa trổ.
Ai chưa bao giờ ở quê sẽ không biết ở quê rất hay.
Càng khó để hiểu.

Ngay cả người ở quê, cũng có thể 0 hiểu được...

Có 1 số thứ luôn nằm ngủ ở rất sâu.
...

...
Taị sao nhỉ?

Tồn tại đến bao giờ...

Có thể là đáng buồn theo cách của Nam Cao.

Đứng ở chỗ tối thấy giá trị của ánh sáng.

Ở trong gian khổ thì lạc quan.

Nói linh tinh thì dễ nói lung tung.

--

Thực ra thì cũng không có gì ghê gớm.