10.6.13

Phát triển mô hình đào tạo e-Learning là một trong những kế hoạch rất quan trọng của Đại học Thái Nguyên

Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) được thành lập theo Nghị định 31/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp lại các trường Đại học đóng trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên. Hiện nay ĐHTN có tổng số hơn 4.000 cán bộ, trong đó có 2.450 cán bộ giảng dạy; Qui mô đào tạo của ĐHTN có trên 92.668 học sinh, sinh viên thuộc các bậc đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học.


Tháng 5 năm 2012, Đại học Thái Nguyên đã thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa trực thuộc Đại học. Đối tượng học theo hình thức từ xa phần lớn ở rải rác khắp các tỉnh/thành trong cả nước, không có điều kiện học tập trung. Giải pháp học E-Learning hoàn toàn phù hợp với đối tượng này... 

Việc xây dựng giải pháp e-Learning của ĐHTN sẽ mang lại những hiệu quả cụ thể:

- Có tác dụng hỗ trợ lớn cho người học về tài nguyên học tập qua việc cung cấp trực tuyến tài nguyên, cơ hội chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để đổi mới một cách hiệu quả về căn bản nội dung và phương pháp đào tạo.

- Hỗ trợ đổi mới phương thức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo: Hệ thống e-Learning được triển khai sẽ cho phép việc tổ chức đào tạo theo phương thức mới, đạt hiệu quả về tài nguyên và chi phí đào tạo – phù hợp với thực trạng là nguồn nhân lực cao còn thiếu và cơ sở vật chất hạn chế trong khi nhu cầu học tập không ngừng tăng.

- Phát triển một số ngành học mũi nhọn có nhu cầu xã hội cao theo mô hình dạy và học trực tuyến, phục vụ đông đảo đối tượng người học ngoài xã hội (học từ xa) – nhờ đó nâng cao hiệu quả đào tạo trong điều kiện đảm bảo chất lượng.

- Một số môn học trong trường Đại học thuộc nhóm cơ bản có số tiết học lớn, số lượng giảng viên thiếu, hàng năm các trường phải chi trả kinh phí vượt giờ hàng tỷ đồng. Nếu áp dụng E-Learning sẽ góp phần giải quyết bài toán này.

Do vậy, việc phát triển mô hình đào tạo e-Learning là một trong những kế hoạch rất quan trọng của Đại học trong việc phát triển và hoàn chỉnh mô hình quản lý và tổ chức đào tạo của ĐHTN trong giai đoạn tới.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!