5.6.13

Xin lỗi anh Tây, chuyện cũ kể lại.

Chép lại chuyện này ở một trang nọ:

Một chú Việt Nam đi trên đường, vô tình va phải một bác Tây.

Chú Việt Nam, nhanh nhẹn:
- I’m sorry.
Thấy thế bác Tây cũng vội vàng nói:
- I’m sorry, too.
Chú Việt Nam liền bảo:
-  I’m sorry three.
Bác Tây ngạc nhiên hỏi:
- What are you sorry for???
Chú Việt Nam tiếp lời:
- I’m sorry five
Bác Tây bực lắm rồi nhưng vẫn hỏi:
- Are you sick?
Chú Việt Nam nói luôn:
- I’m sorry seven.
Bác Tây ngạc nhiên:
-Do you intend to count to eight?
Chú Việt Nam khoái chí:
- I’m sorry nine.
Bác Tây chán nản:
- Then ... then ...
Chú Việt Nam bình thản:
- I’m sorry eleven.
Ông tây lắp bắp
- You Tell .., tell
Chú Việt Nam:
- I’m sorry thirteen.
...
Câu chuyện đến đây là hết rồi.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!