9.11.13

Cháo hành, bão lũ, đồi núi và áo tắm

"Những ai chưa bao giờ ăn cháo hành sẽ không biết rằng cháo hành rất ngon".

Những ai chưa bao giờ sống trong bão và lũ, sẽ không bao giờ biết rằng sống trong bão lũ rất khổ và khổ như thế nào.

May quá, nước mình rừng vàng biển bạc, nên còn có đồi núi để có chỗ mà thi áo tắm những lúc biển nó mưa.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!