12.3.14

Virus máy tính đến từ đâu

Virus máy tính đến từ đâu 
Một chiếc máy tính PC bị nhiễm Virus.
Hệ điều hành Windows liền hỏi:
- Cậu đến từ đâu thế, Virus?
- Thế cậu đến từ đâu?
- Tớ á, Tớ đến từ USA, hệ điều hành vui vẻ nói.
- Còn tớ, tớ đến từ USB.
Virus lém lỉnh trả lời rồi lẩn khuất sau đám file hệ thống.

- Tổng hợp từ nhiều nguồn và sửa lại -

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!