17.2.15

Đợi mùa xuân hay là rượu vào lời ra

Tết đã đến, bên hiên nhà ta đấy
Em thấy không, cô gái má hồng
Anh sẽ đến, bên thềm nhà em đó
Đợi em ra đón, đợi cả mùa xuân


-- Rượu vào lời ra kinh quá --

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!