13.2.15

Ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

Năm 2013, khi Đại tướng mất, mình có mặt ở Hà Nội viếng người và được chứng kiến cảnh dân Ta và cả Tây thương tiếc đưa tiễn đại tướng... 
Tưởng sau đấy không có cảnh thứ 2 như thế.

Hôm nay, ông Nguyễn Bá Thanh qua đời, mình thay đổi suy nghĩ. Dân ta cũng vô cùng đau xót. Trước nay, nước Việt không bao giờ thiếu hào kiệt. Người này ngã xuống sẽ có người khác đứng lên...


Vĩnh biệt ông, chúng ta có quyền tin vào tương lai 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa chào đón những hào kiệt mới của Đại Việt.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!