14.3.16

Trao đổi về việc thiết kế và trình diễn Powerpoint hiệu quả

Một vài trao đổi về việc thiết kế và sử dụng Powerpoint hiệu quả trong thuyết trình, giảng dạy và báo cáo.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!