9.6.16

Điều kiện để thi đạt chứng chỉ ICDL cơ bản

Mỗi bài thi ICDL cơ bản (6 module) đều có yêu cầu giống nhau.
Cụ thể là:

Số lượng câu hỏi
Thời gian làm bài
Điểm tối đa
Điểm đạt
36
45 phút
360
270

Sau khi thi đạt đủ 6 module, bạn sẽ được cấp chứng chỉ ICDL cơ bản.

- Thời hạn cấp: Thời gian cấp chứng chỉ tối đa là 30 ngày kể từ ngày bạn thi đạt đủ 6 module
- Bạn đăng ký thi ở đâu sẽ nhận chứng chỉ tại đó.
- Thời hạn chứng chỉ: chứng chỉ ICDL có giá trị vĩnh viễn và được công nhận trên toàn thế giới.

Mẫu chứng chỉ như hình dưới đây.


Để đăng ký học và thi ICDL bạn vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 02083 840 088
Email: nguyenthanhhai@tnu.edu.vn.
Dự kiến khai giảng: Tháng 7/2016.
Địa điểm học: Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên
Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!