9.6.16

Nội dung 6 module cơ bản của ICDL

ICDL bao gồm rất nhiều kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Trong đó, các module cơ bản đáp ứng 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT bao gồm:
 1. Cơ bản về Công nghệ thông tin và truyền thông
 2. Cơ bản về Mạng trực tuyến
 3. Xử lý văn bản
 4. Sử dụng bảng tính
 5. Sử dụng trình chiếu
 6. Cộng tác trên mạng trực tuyến.
Cụ thể, mỗi module này yêu cầu các kiến thức và kỹ năng tương ứng như sau:

1. Cơ bản về Công nghệ thông tin và truyền thông

 • Hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến ICT, máy tính, các thiết bị (devices) và phần mềm (software).
 • Thoát khỏi máy tính đúng cách.
 • Làm việc hiệu quả trên màn hình máy tính (desktop) với các biểu tượng (icons), cửa sổ (windows).
 • Tùy chỉnh các cài đặt của hệ điều hành và sử dụng các chức năng trợ giúp (Help) đi kèm.
 • Làm quen với khái niệm quản lý tệp tin (file), tổ chức tệp tin và thư mục (directory, folder).
 • Hiểu khái niệm lưu trữ cơ bản và sử dụng phần mềm chuyên dụng để nén, giải nén các tập tin.
 • Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu, bảo vệ thiết bị khỏi các phần mềm độc hại (malware) và tầm quan trọng của việc sao lưu (back up) dữ liệu dự phòng.
 • Hiểu về CNTT Xanh (green IT) và sức khỏe của người sử dụng
 • Tạo văn bản đơn giản và in ấn trên Notepad
 • Hiểu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các loại hình kết nối và cách để kết nối vào một mạng máy tính.

2. Cơ bản về Mạng trực tuyến

 • Hiểu về duyệt web (web browsing) và các khái niệm bảo mật trực tuyến.
 • Sử dụng trình duyệt web (web browser)
 • Kết xuất thông tin từ web.
 • Tìm kiếm thông tin trực tuyến
 • Đánh giá khách quan nội dung trang web.
 • Hiểu về bản quyền (key copyright) và bảo mật dữ liệu.
 • Hiểu khái niệm cộng đồng trực tuyến (online communities), truyền thông (communications) và thư điện tử (e-mail).
 • Làm việc với thư điện tử.
 • Sử dụng ứng dụng lịch.

3. Xử lý văn bản

 • Làm việc và lưu văn bản với các định dạng khác nhau. 
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)... để nâng cao hiệu quả công việc. 
 • Tạo và chỉnh sửa văn bản để có thể chia sẻ cho nhiều người. 
 • Áp dụng các định dạng khác nhau để hoàn thiện văn bản và nhận biết tác dụng của việc sử dụng định dạng phù hợp. 
 • Chèn bảng, hình ảnh và vẽ hình trong văn bản. 
 • Thiết lập định dạng trang văn bản. 
 • Kiểm tra và sửa lỗi chính tả trước khi in văn bản. 
 • Chuẩn bị văn bản để thực hiện trộn thư (mail merge).

4. Sử dụng bảng tính

 • Làm việc và lưu bảng tính (spreadsheets) với các định dạng khác nhau. 
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)... để nâng cao hiệu quả công việc. 
 • Nhập dữ liệu và tạo danh sách một cách hiệu quả. 
 • Lựa chọn, sắp xếp (sort), sao chép, di chuyển và xóa dữ liệu. 
 • Chỉnh sửa hàng và cột trong trang tính. 
 • Sao chép, di chuyển, xóa và đổi tên trang tính. 
 • Tạo công thức toán học và logic bằng cách sử dụng hàm cơ bản của bảng tính; 
 • Định dạng số và kí tự trong bảng tính. 
 • Lựa chọn, tạo và định dạng biểu đồ nhằm diễn tả thông tin một cách sinh động. 
 • Thiết lập các trang của bảng tính. 
 • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung bảng tính trước khi in. 
 • Thao tác với biểu đồ. 
 • Biết sử dụng một số hàm phức tạp: If, lookup … 

5. Sử dụng trình chiếu

 • Làm việc và lưu trình chiếu (presentation) với các định dạng khác nhau. 
 • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)... để nâng cao hiệu quả công việc. 
 • Nhận biết các chế độ xem trình chiếu khác nhau. 
 • Lựa chọn bố cục và thiết kế khác nhau. 
 • Nhập, chỉnh sửa và định dạng văn bản trong trình chiếu. 
 • Chèn, chỉnh sửa hình ảnh. 
 • Sử dụng chức năng hoạt hóa và các hiệu ứng chuyển trang trình chiếu
 • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung trình chiếu trước khi in và thuyết trình. 
 • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm trình chiếu. 
 • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm trình chiếu, từ phần mềm tính phí đến miễn phí. 
 • Lựa chọn, tạo và định dạng biểu đồ.

6. Cộng tác trên mạng trực tuyến.

 • Hiểu khái niệm cơ bản về cộng tác trên mạng trực tuyến và điện toán đám mây.
 • Thiết lập tài khoản để cộng tác trực tuyến.
 • Sử dụng lưu trữ trực tuyến và các ứng dụng trực tuyến để cộng tác.
 • Sử dụng lịch trên mạng và di động để quản lý, lên kế hoạch hoạt động.
 • Cộng tác và tương tác qua mạng xã hội, Blog và Wiki.
 • Lên lịch và chủ trì hội thảo trực tuyến; tham gia đào tạo trực tuyến.
 • Hiểu khái niệm chính về công nghệ di động và sử dụng ứng dụng như: thư điện tử, đồng bộ hóa...

Nguồn tham khảo:

[1] http://icdlvietnam.vn/mo-dun-icdl_mo-dun-co-ban-va-tieu-chuan.html
[2] http://www.ecdl.org/programmes/ecdl_icdl

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!