10.6.16

Video hướng dẫn làm bài thi ICDL

Bạn chuẩn bị thi ICDL, hãy xem video hướng dẫn làm bài thi sau.
Video này thuộc sở hữu của ICDL Việt Nam.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!