27.5.10

Buổi chiều

Các cụ ngày trước hay "xúc động sảng" vào giờ này.

Vừa về. Ra hiên ngắm hè. Chứ thực tình chả có tâm trạng gì.

Ngày nào chả ở đây nhìn ra đâu đấy.