28.2.14

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2007 cho Gmail

Hướng dẫn cấu hình Outlook 2007 cho Gmail
Tài liệu dành cho học viên IC3 tại Trung tâm CNTT – ĐHTN
Người tạo: Nguyễn Thanh Hải
Bước 1: Cài đặt trong Gmail
1.1. Bạn đăng nhập vào hộp thư Gmail của mình, Click vào biểu tượng Cài đặt có hình bánh xe, sau đó click Cài đặt:
1.2. Chọn thẻ “Chuyển tiếp và POP/IMAP”, Chọn Bật POP cho thư đến từ bây giờ trở đi (hoặcBật POP cho tất cả thư đều được), sau đó chọn Lưu thay đổi.Bước 2: Cấu hình trong Outlook