29.2.16

Tài liệu IC3 GS4: Tóm tắt kiến thức Phần 3 - Cuộc sống trực tuyến

Chào bạn.

Tiếp theo tài liệu Tóm tắt kiến thức cốt lõi IC3 GS4 - Phần 1 - Máy tính căn bản, mình giới thiệu với các bạn Tóm tắt kiến thức cốt lõi IC3 GS4 - Phần 3 - Cuộc sống trực tuyến.

Các bạn có thể tự học theo tài liệu này.

Tài liệu IC3 GS4 - Tóm tắt kiến thức module 3 - Cuộc sống trực tuyến - Living Online

Trên đây là tài liệu tóm tắt, bạn cần học và nắm bản chất của kiến thức. Bạn có thể đọc thêm:

- Tài liệu tóm tắt phần 1, máy tính căn bản: Tóm tắt kiến thức module 1 - IC3 GS4.

- Bộ Slides ở địa chỉ: Slide bài giảng IC3 GS4.

- Tổng quan về bài thi IC3, bộ câu hỏi tham khảo: Tài liệu IC3.

Chúc bạn thành công.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!