20.7.16

Tổng hợp các bài viết quan trọng về IC3

Bổ sung quan trọng
Từ tháng 11 năm 2016, các bạn có thể thi và nên thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản hoặc nâng cao) được quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin & Truyền thông và thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông. 
Theo quy định tại các thông tư trên, các bạn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản hoặc nâng cao) để dùng cho các yêu cầu thi viên chức, tuyển dụng, thi nâng hạng, thi chuyển ngạch vân vân ... 

Tổng hợp các bài viết quan trọng về IC3

Bạn nên xem qua các bài viết này. Đây là những bài viết mang tính định hướng, hi vọng sẽ giúp được bạn trong việc học và thi đạt chứng chỉ tin.

1. Tổng quan về IC3

2. Thi IC3 thế nào cho tiết kiệm

3. Hỏi đáp về học và thi IC3


Chúc tốt đẹp!


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!