21.3.11

Ngày cũ

Có nhiều chuyện cũ khiến chúng tôi không thể quên.
Thỉnh thoảng chúng tôi cho phép mình thả trôi mọi thứ.
Khi ấy, giống như một người già nhìn lại những năm tháng đã qua.

Có khi

18.3.11

Ăn chơi chạy bơi ngủ nghe nhìn nghỉ nghĩ

1. Bơi
Úp mặt vào sông, ngược dòng, thật xa và thật nhanh

2. Chạy
Thật tốc độ, thật dài, chân trần trên sỏi, cỏ non, cỏ già và rau dền gai

5.3.11

Tản mạn trong phòng

Từ dạo nọ đến nay ít có thời giờ thảnh thơi.
Lúc xưa, việc ấy đã thành thói quen. Nay không thường thế nữa.