25.12.08

Bên kia đỉnh núi

Sáng dậy, nắng sớm trời trong. Lá cây sau phòng ướt mượt. Đêm qua mưa.
Phóng mắt nhìn xa. Kìa là Tam Đảo!