29.2.16

Tài liệu IC3 GS4: Tóm tắt kiến thức Phần 3 - Cuộc sống trực tuyến

Chào bạn.

Tiếp theo tài liệu Tóm tắt kiến thức cốt lõi IC3 GS4 - Phần 1 - Máy tính căn bản, mình giới thiệu với các bạn Tóm tắt kiến thức cốt lõi IC3 GS4 - Phần 3 - Cuộc sống trực tuyến.

Các bạn có thể tự học theo tài liệu này.

Tài liệu IC3 GS4 - Tóm tắt kiến thức module 3 - Cuộc sống trực tuyến - Living Online


Các tài liệu public Miễn Phí trên blog này đa số đã cũ (tháng 3-2015). Các bạn vào mục Tìm kiếm bài đăng trong blog và gõ Test IC3 sẽ có nhiều nội dung cập nhật mới.

Cảm ơn bạn đã quan tâm.
Trên đây là tài liệu tóm tắt, bạn cần học và nắm bản chất của kiến thức. Bạn có thể đọc thêm:

- Tài liệu tóm tắt phần 1, máy tính căn bản: Tóm tắt kiến thức module 1 - IC3 GS4.

- Bộ Slides ở địa chỉ: Slide bài giảng IC3 GS4.

- Tổng quan về bài thi IC3, bộ câu hỏi tham khảo: Tài liệu IC3.

Chúc bạn thành công.