4.6.12

Bài giảng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của PGS. TS Đặng Quốc Bảo

Được nghe thầy Bảo nói về Bác Hồ là một điều may mắn!
Những câu chuyện về Bác Hồ bao giờ cũng cảm động. 
Ngày trước cũng đọc, xem và nghe nhiều về Bác.
Qua lời kể đơn giản của thầy Bảo lại càng sâu sắc và thấm thía hơn. Nó hay hơn rất rất nhiều nhiều thứ trước đây từng nghe, từng xem.
Nghe chuyện về Bác Hồ, nghe thầy Bảo say sưa kể và giảng mà thấy cuộc đời này còn nhiều điều tuyệt vời.
Cảm ơn thầy Bảo. 
Chúc thầy sức khỏe.


-Trích Slide - 


Hai bài thơ Bác Hồ làm lúc 5 tuổi (Năm 1895, trên đường cùng gia đình vào Nam)

CON ĐƯỜNG
Núi cõng con đường mòn
Cha thì cõng theo con
Núi nằm ì một chỗ
Cha đi cúi lom khom
Đường bám lì lưng núi
Con tập chạy lon ton
Con siêng hơn hòn núi
Con đường lười hơn con

2.6.12

Mùa gặt

Giờ đang là mùa gặt.

Mấy hôm trước có về gánh lúa.

. . .