2.6.12

Mùa gặt

Giờ đang là mùa gặt.

Mấy hôm trước có về gánh lúa.

. . .


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!