24.1.15

Hợp tác bồi dưỡng tin học theo chuẩn IC3 quốc tế cho trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh


Chiều thứ hai ngày 19/1/2015, Trung tâm Công nghệ thông tin – Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học theo chuẩn IC3 quốc tế cho gần 90 cán bộ chủ chốt, giảng viên của nhà trường.


Đây là một trong những hoạt động hợp tác quan trọng giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Trong đó, việc tổ chức đào tạo công nghệ thông tin được Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh rất coi trọng, xem đó là một nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao năng lực quản lý, đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin một cách có hiệu quả, cập nhật những xu thế chung của thế giới trong thời đại toàn cầu hóa.