29.3.13

Bộ giáo dục và đào tạo sử dụng thêm tên miền mới dễ nhớ hơn

Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2013, Bộ Giáo dục đưa vào sử dụng thêm 2 tên miền.

Tên miền bogiaoduc.vn trỏ đến website www.moet.gov.vn

Và tên miền thituyensinh.vn trỏ đến website http://thi.moet.gov.vn

Việc sử dụng 2 tên miền này nhằm tạo điều kiện cho người truy cập dễ nhớ tên miền.