28.2.10

"Nại ní nuận"

1. Quan niệm

Chẳng qua A và B khác nhau trong cách sống vì quan niệm của 2 kẻ ấy khác nhau.
Suy nghĩ của X sẽ quyết định X thế nào. Đại loại như X yêu màu xanh non, thế là X mặc áo màu nõn chuối.
Nhưng cái mà A và B hiểu ở X lại khác nhau.
Và Y không quan tâm tới cái chuyện là A và B hiểu X thế nào.
Đó là tự nhiên.