21.4.11

Đi viện

Đi viện

Bình: Tớ vừa đi viện về mệt quá
An: Cậu bị sao thế?

Bình: Say xe.
An: Say xe mà phải đi viện à?

Bình: Không, vì đi viện nên mới bị say xe
An: Là sao?

Bình: Tớ đi viện Công nghệ thông tin bằng xe khách mà
An: :))

7.4.11

Bây giờ đang là tháng 3

Những ngày này

"Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay"