21.4.11

Đi viện

Đi viện

Bình: Tớ vừa đi viện về mệt quá
An: Cậu bị sao thế?

Bình: Say xe.
An: Say xe mà phải đi viện à?

Bình: Không, vì đi viện nên mới bị say xe
An: Là sao?

Bình: Tớ đi viện Công nghệ thông tin bằng xe khách mà
An: :))

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!