6.10.14

Tổng quan về bài thi IC3

Để các bạn hiểu rõ về bài thi IC3, mình tổng hợp thông tin cơ bản như sau:

1. IC3 là gì

Là chứng chỉ về Kỹ năng sử dụng máy tính và mạng căn bản, do Certiport Hoa Kỳ sáng tạo, tổ chức thi và cấp.
Chứng chỉ này có giá trị trên Toàn Thế Giới, thời hạn VĨNH VIỄN.

2. IC3 gồm những gì

IC3 bao gồm 3 phần:

2.1. Module 01 - Máy tính căn bản

- Cơ bản về máy tính, phần cứng, phần mềm: 
- Sử dụng Windows 7
✓ Quản lý tập tin, thư mục
✓ Control Panel
✓ Các phần còn lại

2.2. Module 2 - Ứng dụng chủ chốt

- Các tính năng chung
- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Access

2.3. Module 3 – Cuộc sống trực tuyến

- Cơ bản về mạng máy tính, Sử dụng Outlook, Messenger
- Sử dụng IE, tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trong Internet

3. Để đạt chứng chỉ bạn phải thi đỗ cả ba phần trên

Điểm đạt:
Md1: tối thiểu 650 /1000, có 45 câu hỏi, làm trong 50 phút.
Md2: tối thiểu 720 /1000, có 43 câu hỏi, làm trong 50 phút.
Md3: tối thiểu 620 /1000, có 45 câu hỏi, làm trong 50 phút.

4. Cái hay của IC3 so với Chứng chỉ Tiếng Anh là 

- Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn
- Được thi tích lũy từng phần (giống như học tín chỉ), khi nào đủ 3 phần bạn sẽ nhận được chứng chỉ.


2 comments:

Cảm ơn bạn đã nhận xét!