28.12.11

Mất gốc

Hồi học lớp 5, viết chữ đẹp. Quyển tập làm văn bọc giấy báo số tết đẹp mịn và nhã. Dán một chiếc nhãn vở tự làm từ giấy vở năm trước. Trên ấy dùng bút bi mực đỏ kẻ vẽ họa tiết hoa lá.