28.12.11

Mất gốc

Hồi học lớp 5, viết chữ đẹp. Quyển tập làm văn bọc giấy báo số tết đẹp mịn và nhã. Dán một chiếc nhãn vở tự làm từ giấy vở năm trước. Trên ấy dùng bút bi mực đỏ kẻ vẽ họa tiết hoa lá.
Chữ viết bằng bút máy và mực Hồng Hà. Màu mực đen tròn. Nét hoa bay bổng. Giở những trang bên trong ra đọc thấy thật thú vị. Nhưng mà quyển Làm văn còn chưa đẹp bằng quyển chép Chính tả.
 

Giờ đây nhìn thấy chữ viết hàng ngày mà không khỏi tiếc nuối và đau đớn.