20.8.09

Tản mạn chiều mưa

Rồi cũng tranh thủ về nhà! Đi mải miết và nghĩ vu vơ.
Chiều mưa. Chợt nhớ tới họ Ngô ngày trước từng nói với ai rằng
Lòng anh là cơn mưa mùa hạ
Chút xuống lòng em là lá khoai!
Thầm cười.

5.8.09

Nhìn nghiêng

Có đôi mắt để nhìn. Vẫn quen nhìn thẳng, tiếp cận trực tiếp, đối diện thực tế.
Mà sao đôi khi thích nhìn nghiêng!!! Ờ. Có những cái nhìn nghiêng mới hay.
Thấy cô em xinh xinh,