10.6.14

Giao tiếp thời @

Đi Làm về , vì ở trên lớp nói nhiều quá nên tôi liền E-mail than phiền với vợ rằng dạo này chúng tôi gặp vấn đề trong chuyện Giao tiếp.

Vợ tôi lập tức bật Skype để hỏi Why!

Tôi không Online Skype, không biết vợ trả lời nên tôi nhắn tin qua Facebook rằng thật ra không có chuyện gì cả, a đau họng thôi.

Vợ tôi bèn viết Blog rằng cô ấy rất yêu tôi, bảo tôi đừng lo lắng.

Tôi bèn Comment ở dưới là tôi cũng yêu vợ lắm. Và lập tức Sign out để Giao ... tiếp bằng miệng thay vì bằng ngón tay.

He he.

- Tổng hợp từ nhiều nguồn và sửa lại -