30.7.13

Chuyện Văn chương và chữ nghĩa

Lâu rồi không để ý đến văn chương.

Gần đây thấy báo chí nói chuyện "Đi đánh Thần Hạn".

Khoan bàn đến chuyện lùm xùm kia, để ý thấy "Từ điển type truyện dân gian Việt Nam".
Mấy hôm trước cũng có đọc thấy ở trong 1 tài liệu học thuật (Của 1 NCS).

Cái TYPE là cái gì thế? Cứ bảo các cháu thiếu nhi viết thế này thế nọ.

Tôi nghĩ, các học giả của ta cũng đang làm Tiếng Việt trở nên tối nghĩa hơn.