27.6.16

Học IC3, ICDL trực tuyến cho các bạn ở xa

Bạn thân mến

Mình thấy có nhiều bạn muốn học IC3 với cả ICDL mà nhà lại ở xa. Đi lại học hành cũng nhiều vất vả.

Vì thế, mình mở thêm các lớp học trực tuyến dành cho các bạn này.
Bạn vẫn được đảm bảo đầy đủ quyền lợi
- Tài liệu sát với đề thi
- Thi thử trên phần mềm
- Có Video hướng dẫn
- Học phí thấp (sau khi bạn đăng ký, mình sẽ gửi thông tin học phí và cách thanh toán).
- Vì lý do khách quan, thi không đạt sẽ được trả lại học phí.

Để tham gia lớp trực tuyến, bạn chỉ cần điền thông tin vào biểu mẫu dưới đây

10.6.16

Video hướng dẫn làm bài thi ICDL

Bạn chuẩn bị thi ICDL, hãy xem video hướng dẫn làm bài thi sau.
Video này thuộc sở hữu của ICDL Việt Nam.

9.6.16

Điều kiện để thi đạt chứng chỉ ICDL cơ bản

Mỗi bài thi ICDL cơ bản (6 module) đều có yêu cầu giống nhau.
Cụ thể là:

Số lượng câu hỏi
Thời gian làm bài
Điểm tối đa
Điểm đạt
36
45 phút
360
270

Sau khi thi đạt đủ 6 module, bạn sẽ được cấp chứng chỉ ICDL cơ bản.

- Thời hạn cấp: Thời gian cấp chứng chỉ tối đa là 30 ngày kể từ ngày bạn thi đạt đủ 6 module
- Bạn đăng ký thi ở đâu sẽ nhận chứng chỉ tại đó.
- Thời hạn chứng chỉ: chứng chỉ ICDL có giá trị vĩnh viễn và được công nhận trên toàn thế giới.

Mẫu chứng chỉ như hình dưới đây.


Để đăng ký học và thi ICDL bạn vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 0968 550 888
Email: nguyenthanhhai@tnu.edu.vn.
Dự kiến khai giảng: Tháng 7/2016.
Địa điểm học: Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên
Địa điểm thi: Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên.


Nội dung 6 module cơ bản của ICDL

ICDL bao gồm rất nhiều kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao. Trong đó, các module cơ bản đáp ứng 
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT bao gồm:
  1. Cơ bản về Công nghệ thông tin và truyền thông
  2. Cơ bản về Mạng trực tuyến
  3. Xử lý văn bản
  4. Sử dụng bảng tính
  5. Sử dụng trình chiếu
  6. Cộng tác trên mạng trực tuyến.
Cụ thể, mỗi module này yêu cầu các kiến thức và kỹ năng tương ứng như sau: