Liên hệ

Nguyễn Thanh Hải

Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên

Phụ trách Đào tạo chuẩn Tin học:

- IC3,
- MOS,
- ICDL,
- Chuẩn Tin học Quốc Gia (Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).

Liên hệ:

Blog

Mysite

Email

Facebook

Phone

Liên hệ với tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ nguyenthanhhai@tnu.edu.vn hoặc qua biểu mẫu bên dưới:


foxyform

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!