5.1.10

Đã thấy xuân về với gió đông

Sau mấy buổi mưa, hôm nay trời nắng.
Nhẹ, trong, mát.

Đã thấy xuân về với gió đông


Chiều qua trà đá với anh em, vào hàng bà cụ lão, không phải bên miếu cổ mà cạnh bức tường vôi.
Tóc bà trắng.
Ngồi nhìn Nước thời gian.

Tưởng về Tết. Ở giữa chợ đông mà nhìn cô yếm thắm che môi, đằng kia, mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi, cạnh anh chàng bán pháo, dưới cây đa...

Thu sang chậm và lạ.
Và Xuân đến nhanh hơn.

Hôm mai ai đi tỉnh về...