7.4.10

Nhằm một ngày mưa

Không thích mưa dầm, nên mong hửng nắng.

Tạnh mưa.
Trời trong mát.
Khi ấy, mùa này, tha hồ mà mải miết lượn theo cánh én nghiêng, giữa bao la lạc và ngô và cỏ và rau và đủ hết.


Đã đi nhiều nơi, chơi ở nhiều chỗ lắm.
Vùng nào cũng đẹp. Bởi yêu quê mà thích Làng của Nguyễn Khải, Kim Lân.
Hay là nhờ các bác Khải, Lân mà thấy Quê rất đẹp.

Dáng ai gầy da xạm nắng mưa.
Một mình.

Ở đây, nhiều người.
Vẫn thấy là không đủ.