1.9.10

Nhớ con trâu

Chiều in nghiêng trên mảng núi xa

Ra trông đầu ngõ

Bóng chiều phủ xuống làng quê
Trâu bò ngoài ruộng lùa về hẻm sâu

Người già hay xoa đầu bảo

Trai thì cày ruộng khiển trâu
Gái thì phải biết bổ cau têm trầu

Ngày hè

Những trưa đồng đầy nắng
Trâu nằm nhai bóng râm

Để chiều về

Lưng trâu ngất ngưởng chốn đồng quê
Roi một cành tre, chóp nón mê

Có những ngày đông

Chăn trâu cắt cỏ trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành than

Trong phiên chợ tết

Con trâu đứng vờ dim hai mắt ngủ
Để lắng nghe người khách nói bô bô

Thế mà chưa bao giờ đọc sách lúc chăn trâu !.

Nhớ quê thời thơ ấu
Cùng trâu lội sông sâu

Im lặng. Nhắm mắt. Nghe gió. Tiếng ai thổi sáo gọi trâu …