1.11.13

Ứng dụng của IC3

Đối với cá nhân


- Người có chứng chỉ IC3 có được cơ hội việc làm cao hơn, mang lại niềm tin nhiều hơn cho Nhà tuyển dụng vì IC3 là một chứng chỉ có giá trị quốc tế phản ánh chính xác khả năng chuyên môn về sử dụng máy tính.


- Đối với những người mới tiếp xúc với máy tính, đạt được chứng chỉ IC3 đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một nền tảng vững chắc về kỹ năng vi tính bao gồm những kiến thức căn bản nhất đến các ứng dụng chủ chốt và truy cập thông tin trên Internet.

Đối với các Doanh nghiệp và Nhà tuyển dụng


- IC3 giúp người sử dụng lao động thiết lập chuẩn về kỹ năng máy tính cho nhân viên cũ cũng như nhân viên mới, từ đó đảm bảo được kỹ năng đồng nhất toàn công ty, tổ chức.

- Nhân viên có được chứng chỉ IC3 (thông qua sự hỗ trợ của công ty) thường có động cơ phát triển kỹ năng của mình xa hơn.

- Nhân viên có chứng chỉ IC3 thường làm việc với năng suất cao hơn vì ứng dụng Công nghệ thông tin tốt hơn.

- Doanh nghiệp khi đó sẽ giảm được nhiều chi phí trong việc hỗ trợ công nghệ thông tin.

Trong quá trình tuyển dụng, chứng chỉ IC3 là minh chứng đáng tin cậy của người dự tuyển về kỹ năng máy tính của họ.

(Theo IIG Việt Nam).

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!