7.5.15

Con ốm

Mấy hôm trước, ngày lễ
Bố em lái xe máy
Lối về qua đường bay
Em hớn hở chỉ tay
Bố mẹ ơi, máy bay!

Về nhà mấy hôm nay
Em đang bị ho đấy
Mấy hôm nữa em khỏe
Bố lại làm máy bay
Cùng em chơi cả ngày.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!