10.8.16

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay 10/8/2016


Hôm nay, 10/8/2016, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT bắt đầu có hiệu lực
Đây là thông tư liên tịch giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo với Bộ Thông Tin Truyền Thông quy định về việc thi, cấp chứng chỉ công nghệ thông tin.

Nội dung thông tư quy định dừng việc đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Tin học A, B, C. Theo đó, những chứng chỉ Tin học A, B, C được cấp sau ngày 10.8 sẽ không còn giá trị. Thay vào đó sẽ triển khai đào tạo, thi và cấp chứng chỉ chuẩn sử dụng CNTT theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Đối với các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 vẫn có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản. (Khoản 2, Điều 23 của Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT).

Căn cứ Thông tư này, ngày 09/08/2016, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã có quyết định số 3502/QĐ-ĐHTN về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án “Tổ chức hoạt động sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản của Đại học Thái Nguyên”. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Trung tâm Công nghệ thông tin đã nhanh chóng xây dựng đề án và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để triển khai tổ chức thi sát hạch chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin trong thời gian tới.

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT được quy định theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT bao gồm Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao. 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 06 mô đun đó là: 

- Mô đun kỹ năng 01: Hiểu biết về CNTT cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 02: Sử dụng máy tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 03: Xử lý văn bản cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 04: Sử dụng bảng tính cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 05: Sử dụng trình chiếu cơ bản.

- Mô đun kỹ năng 06: Sử dụng Internet cơ bản.

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 09 mô đun sau:

- Mô đun kỹ năng 07: Xử lý văn bản nâng cao.

- Mô đun kỹ năng 08: Sử dụng bảng tính nâng cao.

- Mô đun kỹ năng 09: Sử dụng trình chiếu nâng cao.

- Mô đun kỹ năng 10: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Mô đun kỹ năng 11: Thiết kế đồ họa hai chiều.

- Mô đun kỹ năng 12: Biên tập ảnh.

- Mô đun kỹ năng 13: Biên tập trang thông tin điện tử.

- Mô đun kỹ năng 14: An toàn, bảo mật thông tin.

- Mô đun kỹ năng 15: Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án.


Chi tiết thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT đương đăng tải tại link sau: 

Chi tiết thông tư 03/2014/TT-BTTTT được đăng tải tại link sau:


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!