18.10.12

Văn chương là thú vui

Nhiều khi đốt đèn chỉ để nghe, đọc hay là viết vài dòng.

No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!