24.5.14

Tập huấn Sử dụng Office 365 và ứng dụng CNTT vào giảng dạy cho cán bộ/giảng viên Đại học Thái Nguyên

Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5, Trung tâm Công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên phối hợp với Khối Giáo dục của Microsoft Việt Nam tổ chức khóa tập huấn Quản trị Office 365 và Ứng dụng CNTT trong giảng dạy ở bậc Đại học cho hơn 40 cán bộ/giảng viên của ĐHTN.

Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có nội dung ứng dụng CNTT vào giảng dạy. Đây cũng là vấn đề cấp thiết được Đảng bộ ĐHTN quan tâm, thực hiện nhằm tăng cường đổi mới và phát huy hiệu quả công tác quản lí, nâng cao chất lượng dạy học và đào tạo, phù hợp với định hướng chiến lược phát triển chung của Đảng, nhà nước cũng như của ĐHTN.

Theo đó, ĐHTN giao cho Trung tâm CNTT phối hợp với Microsoft Việt Nam tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ/giảng viên CNTT nòng cốt của ĐHTN về Quản trị Office 365 và ứng dụng CNTT vào giảng dạy cho giảng viên Đại học.
Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch của ĐHTN nhằm trang bị và hỗ trợ giảng viên Đại học ứng dụng CNTT trong dạy học một cách hiệu quả, phát triển khả năng xây dựng và tổ chức hoạt động học tập có sự hỗ trợ của CNTT. Sau khóa tập huấn này, các cán bộ sẽ là những hạt nhân, lực lượng nòng cốt để chia sẻ lại, tập huấn lại cho cán bộ/giảng viên tại đơn vị của mình.PGS. TS. Nguyễn Hữu Công phát biểu khai mạc khóa tập huấnBà Trần Yên Định, Giám đốc Khối Giáo dục của Microsoft chia sẻ với các học viên.


No comments:

Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét!