20.3.15

Test ứng dụng chủ chốt - bài 1

1 comment:

  1. cho e hỏi câu này thì trả lời thế nào ạ
    Liệt kê các phần mở rộng của file, mỗi phần mở rộng cách nhau bằng dấu phẩy (,) tương ứng với Word 2010, Excel 2010, Notepad, Onenote, Access 2010.
    Ví dụ: aa, bbc, def
    Nhập xong ấn Enter.

    ReplyDelete

Cảm ơn bạn đã nhận xét!